MSZ-006 Zeta Gundam

 1. ‹ Older
 2. 2 年前

  2017-12-3
  -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800

 3. 2018-1-1
  -image-3200x2400 -image-3200x2400

 4. 大师,我心中的大佬!

 5. 2018-1-15
  -image-2000x1500 -image-2000x1500

 6. la_dav

  15 Jan 2018 管理员

  很屌的ZETA,期待最终品,赞赞!

 7. 也期待最终的动画版!

 8. 诚意之作!期待。

 9. 膜拜大佬

 10. 2018-2-15
  -image-1600x1000 -image-1600x1000

 11. 2018-2-23
  -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400

 12. 1 年前RyuGiKen 重新编辑

  2018-3-4
  盾牌完成,可以变形了。
  做成GIF太大了,所以干脆做成视频。
  https://www.bilibili.com/video/av20347535/
  http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyNTgzODg2OA==.html

 13. 唯有666

 14. 2018-3-7
  建模算完成了。米加粒子炮时间问题先不做。
  接下来开始赶工做动画。模型已经偷工减料了,动画看来也得偷工减料了。
  -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400

 15. 66666

 16. 1 年前

  2018-4-1
  又到了一年一度疯狂搞大新闻的日子。最近比较忙,没什么时间来准备。所以Z3没有水贴。
  -image-3500x4400 -image-3500x4400

 17. 帅啊~~

 18. 2018-4-23
  -image-960x720

 19. 动画
  B站:https://www.bilibili.com/video/av22852639/
  优酷:http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3NzQxMTA1Mg==.html

  -image-1280x720

 20. 1 年前RyuGiKen 重新编辑

  2018-6-12
  该把Z拿出来继续做了,算起来也停了快两个月了呢。
  补一张MG封绘,过几天做完米加粒子炮就接着做HG和RG的。
  -image-4000x4600 -image-4000x4600 -image-4000x4600 -image-4000x4600

 21. 有变形好评-image-

 

或者 注册后参与话题.