MSZ-006 Zeta Gundam

 1. ‹ Older
 2. 4 个月前

  2017-9-10
  -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-3200x2400 -image-3200x2400

 3. 2017-9-24
  -image-3200x2400 -image-3200x2400

 4. 2017-10-19
  -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-3200x2400 -image-3200x2400

 5. 2017-12-3
  -image-2400x1800 -image-2400x1800 -image-2400x1800

 6. 2018-1-1
  -image-3200x2400 -image-3200x2400

 7. 大师,我心中的大佬!

 8. 3 个月前

  2018-1-15
  -image-2000x1500 -image-2000x1500

 9. la_dav

  Jan 15 管理员

  很屌的ZETA,期待最终品,赞赞!

 10. 也期待最终的动画版!

 11. 诚意之作!期待。

 12. 膜拜大佬

 13. 2 个月前

  2018-2-15
  -image-1600x1000 -image-1600x1000

 14. 9 周前

  2018-2-23
  -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400

 15. 7 周前
  2 周前RyuGiKen 重新编辑

  2018-3-4
  盾牌完成,可以变形了。
  做成GIF太大了,所以干脆做成视频。
  https://www.bilibili.com/video/av20347535/
  http://v.youku.com/v_show/id_XMzUyNTgzODg2OA==.html

 16. 唯有666

 17. 2018-3-7
  建模算完成了。米加粒子炮时间问题先不做。
  接下来开始赶工做动画。模型已经偷工减料了,动画看来也得偷工减料了。
  -image-3600x2400 -image-3600x2400 -image-3600x2400

 18. 6 周前

  66666

 19. 4 周前

  2018-4-1
  又到了一年一度疯狂搞大新闻的日子。最近比较忙,没什么时间来准备。所以Z3没有水贴。
  -image-3500x4400 -image-3500x4400

 20. 3 周前

  帅啊~~

 21. 2 天前

  2018-4-23
  -image-960x720

 

或者 注册后参与话题.